KINESIOLOGIE


Kinesiologie is de leer van beweging. Deze methode van spiertesten en een verdere uitdieping van het Touch for Health -systeem, is een spier- en energieversterkende techniek, met als doel het lichaam in  een goede balans te brengen en te laten. Het is een systeem van spiertesten dat gericht is op de balans van de spieren. Een spier moet een bepaalde druk, uitgeoefend door handkracht, kunnen weerstaan, anders geeft deze een zwak resultaat en is er een disbalans.

kine-1.JPG (805387 bytes)

Drie elementen spelen een belangrijke rol in ons leven: onze psyche, chemie en structuur. Spierverzwakking kan optreden bij oorzaken die te maken hebben met:

balans.gif (10147 bytes)

Bij al deze oorzaken is het mogelijk dat spieren tijdelijk verzwakken en dat is aantoonbaar door druk te geven op een spier. Door gebruikmaking van zogenaamde Neuro-Vasculaire punten, dit zijn zachte aanrakingspunten, die voor het overgrote deel op het hoofd gelokaliseerd zijn. Neuro-Lymfatische punten, deze punten zijn er op gericht de lymfestroom te stimuleren. Meridiaanmassage is een zacht strijken langs de energiemeridiaan in zijn stroomrichting. Afhankelijk van de persoon of de toestand waarin de persoon verkeert wordt gebruik gemaakt van een van deze mogelijkheden, zodat de balans weer hersteld wordt. Er wordt dus verband gelegd tussen circulatie van het bloed, lymfe en de meridiaanenergie. Dit is een kombinatie van Oosterse en Westerse wetenschap. Om de balans te herstellen geeft het lichaam aan welke behandelingsmethode(n) het beste resultaat geeft.


Heeft u interesse? Reageer via e-mail: info@hkoopmans.nl

Terug naar startmenu